Jogi nyilatkozat

A honlap használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a Jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat szabályozza a honlap és a rajta szereplő valamennyi dokumentum, szöveg, cikk,  blogbejegyzés, felvétel letölthető és egyéb anyag Felhasználó általi használatát.

A honlap használatának megkezdésével valamennyi Felhasználó elfogadja az alábbi feltételeket és szabályokat.

A honlap tulajdonosa és üzemeltetője:

Cégnév:                                               Spice Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:                                             2484. Gárdony, Horgony u. 4. Fszt 7.

Adószám:                                            14494501-2-07

Cégjegyzékszám:                              07 09 015307

Nyilvántartást vezető szerv:           Fejér Megyei Törvényszék Cégbírósága

Képviselő:                                           Kelemen Kálmán  ügyvezető igazgató

E-mail cím:                                         ip[kukac]intelligenspenzugyek.hu

Általános bevezetés:

Jelen honlap kizárólag Magyarországon élő személyek, vállalkozások számára készült, így a szolgáltatásokra és promóciókra vonatkozó valamennyi információ kizárólag az adott országra vonatkozik.

A honlap megnyitásával az oldal Felhasználója elfogadja, hogy a jelen Jogi Nyilatkozat kötelezi őt. Ha nem ért egyet a nyilatkozatban foglaltakkal kérem, ne használja a honlapot.

Szellemi tulajdonjogok:

Valamennyi szellemi tulajdonjog, beleértve, de nem kizárólagossággal a honlapon szereplő valamennyi szöveg, illusztráció, módszer, tematika, szoftver és egyéb anyag szerzői jogait, a honlap tulajdonosának tulajdonát képezi.

A honlapon szereplő információk – ellenkező rendelkezés hiányában – változatlan tartalommal, kizárólag a forrás megjelölésével terjeszthetők.

A honlapon közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései szerint lehetséges. Minden, ezen terjedelmet átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

A honlapról származó részletek bármilyen célú használata, amely eltér a jelen feltételekben foglaltaktól, tilos.

Tilos az oldal látogatójának a honlap tulajdonosának jóváhagyása nélkül:

kereskedelmi célokra használni a honlapot, illetve annak bármely részét, tartalmát (vagy ezek másolatát) és/vagy a rajta szereplő szövegeket, egyéb tartalmakat;

módosítani a honlapot (vagy annak bármely részét), vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe (például nyomtatott kiadványba, tanulmányba, blogba vagy harmadik fél honlapjába).

Tartalom:

A jelen honlap tartalmát a honlap tulajdonosa a lehető legnagyobb szakmai gondossággal állította össze. Azonban a honlap csak és kizárólag tájékoztató jelleggel működik. A tulajdonos nem garantálja a honlap tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, sem a honlap megszakítás- és hibamentes működését.

A honlap tulajdonosa igyekszik biztosítani, hogy a honlap folyamatosan elérhető legyen, ám nem vállal felelősséget azért, ha a honlap bármikor, bármilyen hosszú ideig mégis elérhetetlenné válik.

A honlaphoz való hozzáférés korlátlanul felfüggeszthető értesítés nélkül, rendszerhiba, karbantartás vagy javítás miatt, illetve a honlap tulajdonos ellenőrzési körén kívül eső okokból.

Látogatói adatok és magatartás:

A honlap tulajdonos Adatkezelési Tájékoztatójának hatálya alá tartozó, személyes adatok kivételével a Felhasználó által a honlapra küldött vagy ott közzétett minden anyag, információ nem bizalmas adatnak minősül, annak tulajdonjogáról a Felhasználó a honlap használatával lemond. A honlap tulajdonosát semmiféle kötelezettség nem terheli ezen anyagokkal kapcsolatban. A honlap tulajdonosa ezen anyagokat és információkat, képeket, tartalmakat, szöveget és az ott megjelent egyéb dolgokat bármilyen célra szabadon használhatja, másolhatja, teheti közzé, terjesztheti.

Tilos a honlapon közzétenni, illetve a honlapra küldeni a következő anyagokat:

olyan anyagok, amelyre vonatkozóan az oldal látogatója nem rendelkezik minden szükséges engedéllyel, illetve jóváhagyással;

olyan anyagok, amelyek büntetőjogot sértő magatartást valósítanak meg, vagy erre felbújtanak, amelyekkel kapcsolatban polgári jogi felelősség állapítható meg, illetve amelyek más módon jogsértők, vagy a világ bármelyik országában bármely harmadik fél jogát sértik;

technikailag ártalmas anyagok (beleértve ebbe többek között, de nem kizárólag: számítógépvírusok, illetve más, károkozásra alkalmas szoftver vagy adat).

fenyegető, illetlen, elégedetlenséget szító, sértő, pornográf, visszaélést megvalósító, nemi és faji gyűlölet keltésére alkalmas, diszkriminatív, botránykeltő, lázító hatású, titoktartási kötelezettséget áthágó, adatok védelmét sértő, illetve rossz, viszolyogtató érzés felkeltésére alkalmas anyagok;

Tilos az oldallal kapcsolatos minden nemű visszaélés (beleértve ebbe, korlátozás nélkül, a feltörést).

A honlap tulajdonosa teljes mértékben együttműködik a rendvédelmi hatóságokkal és az ezen pontban írt rendelkezéseket megszegő Felhasználó azonosságának vagy tartózkodási helyének megállapítását kérő bíróságokkal.

Felelősség:

A honlap bármely célú látogatását, használatát az oldal Felhasználója saját felelősségére teszi, saját belátása alapján. A honlapon keresztül letöltött és megismert információ felhasználása önkéntes és kizárólag saját kockázatra végzett tevékenység.

A honlapon található információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, semmilyen körülmények között sem minősülnek tanácsadásnak, ajánlatnak vagy ajánlásnak, azok nem szolgálhatnak semmilyen döntés vagy intézkedés alapjául.

A törvény által megengedett mértékig a honlap tulajdonosa kizár minden felelősséget a honlap Felhasználók általi használata, és/vagy annak eredménye által bármilyen módon, közvetlenül és/vagy közvetetten okozott mindennemű kárért, ideértve, de nem kizárólagosan a következők által bármilyen módon okozott és/vagy azokból bármilyen módon fakadó károkat:

a honlap Felhasználójának bármiféle tevékenysége, melyre esetleg a honlapon közzétett információ ösztönözte;

a honlap használatának lehetetlensége;

a honlapon szereplő bizonyos információk pontossága, helytelensége, hiányossága vagy elavultsága.

Adatvédelem:

A jelen honlapon keresztül megadott személyes adatok kezelése teljes mértékben a honlap tulajdonosának Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően történik.

Kapcsolatfelvétel:

Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne a honlappal kapcsolatban, forduljon a honlap tulajdonosához a fent írt elérhetőségek bármelyikén.

Jogkövetkezmények:

A jelen Jogi Nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a honlap tulajdonosa haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a honlap tulajdonosát kötbér illeti meg. A kötbér összege alkalmanként 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint, mely összegről a honlap tulajdonosa jogosult számlát kiállítani a jogosulatlan Felhasználó részére. Felhasználó ennek tudatában böngészi a honlapot.

Egyéb rendelkezések:

A honlap tulajdonosa fenntartja a jogot a jelen Jogi Nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására a jövőben. A jelen Jogi Nyilatkozatra és a honlap Felhasználók általi használatára Magyarország jogrendje vonatkozik.